Notícies
Dimecres, 7 de març de 2012
Cornellà a la televisió

Una nova sèrie sobre Cornellà demana testimonis

 

La transició democràtica a Cornellà serà l'eix del programa pilot d'una sèrie de televisió per Internet. El primer episodi parlarà de les transformacions culturals que van canviar Cornellà entre els anys 70 i els 80, i que van canviar la nostra ciutat per sempre, a través de la música, els artistes i en definitiva, els protagonistes d'aquell període.

El programa vol ser un relat cronològic de l’evolució de Cornellà com a ciutat reivindicativa i integradora.

L’autora del projecte és Eva Murgui, periodista cornellenca i membre dels col·lectius culturals La Miranda films i Fuera de Campo.

Com ens ha agradat el projecte, hem decidit d'ajudar-la per tal de recopilar testimonis i informació. Busquem vídeos, fotografies, anècdotes i històries d’aquella època, sobretot relacionades amb la cultura: concerts de música, exposicions d'art, festival de pallassos, actes al carrer, vida cultural en general...

Hem creat una nova icona per recollir els vostres testimonis que es dirà Vides Satèl·lit.

 

Divendres, 19 de novembre de 2010
Un nou web convida els ciutadans a crear un 'mapa d'històries' de Cornellà

Neix Cdecornellà, un projecte participatiu per recollir experiències, recuperar el passat o fer noves propostes sobre la ciutat

Recuperar la memòria històrica de la vila; compartir propostes, evocar records personals o, simplement, explicar una anècdota succeïda als carrers de Cornellà. Tot plegat ja és possible a través del web Cdcornellà, un projecte participatiu que convida els ciutadans a deixar la seva 'petjada' al mapa virtual de la ciutat.

El projecte es proposa posar al descobert el mapa secret que amaga Cornellà, un mapa on els carrers són l'escenari de les històries més diverses i on els ciutadans en són els protagonistes. Així, la pàgina web es basa en un plànol de la ciutat sobre el qual qualsevol persona hi pot explicar, situant-la sobre un punt concret, una 'història de Cornellà'.

Les històries que s'expliquen a Cdecornellà poden ser des de vivències personals a records del passat, des d'opinions o crítiques al relat de fets quotidians. Per això sobre el mapa apareixen diferenciades, amb colors diferents, les icones que assenyalen cadascuna de les aportacions: vermell per a les històries d'amor, verd per a les 'aventures quotidianes', blau per als fets històrics, negre per a les queixes... Alhora, les històries poden tenir diferents formats: text, text amb imatge, vídeo o so.

Cdecornellà vol esdevenir un mirall de la vida subterrània de la ciutat, d'aquella que no surt als mitjans; i un medi de comunicació alternatiu i proper a la ciutadania. Al mateix temps, un dels objectius del projecte és recuperar la memòria històrica de la ciutat, ja sigui formant gent gran en l’ús de les noves tecnologies o col·laborant amb casals i centres cívics.

Cdecornellà ha estat desenvolupat per dues periodistes, Laura Rahola i Marta Torres. El projecte ha rebut el suport del programa Concèntrica de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Les dues impulsores del projecte compten amb deu anys d’experiència en comunicació a la xarxa i són les creadores d’un altre web participatiu, Bdebarna, en funcionament des de fa sis anys, i que ja aplega més de 2.200 històries sobre Barcelona aportades pels usuaris.

 ----------------

Nace Cdecornellà, un proyecto participativo para recoger experiencias, recuperar el pasado o hacer nuevas propuestas sobre la ciudad

Recuperar la memoria histórica de la villa; compartir propuestas, evocar recuerdos personales o, simplemente, contar una anécdota sucedida en las calles de Cornellà.Todo ello ya es posible a través de la web Cdcornellà, un proyecto participativo que invita a los ciudadanos a dejar su 'huella' en el mapa virtual de la ciudad.

El proyecto se propone poner al descubierto el mapa secreto que esconde Cornellà, un mapa donde las calles son el escenario de las historias más diversas y donde los ciudadanos son los protagonistas. Así, la página web se basa en un plano de la ciudad sobre el que cualquier persona puede explicar, situándola sobre un punto concreto, una historia de Cornellà '.

Las historias que se explican a Cdecornellà pueden ser desde vivencias personales a recuerdos del pasado, desde opiniones o críticas al relato de hechos cotidianos.Por eso sobre el mapa aparecen diferenciadas, con colores diferentes, los iconos que señalan cada una de las aportaciones: rojo para las historias de amor, verde para las aventuras cotidianas ', azul para los hechos históricos, negro para las quejas ... Asimismo, las historias pueden tener diferentes formatos: texto, texto con imagen, vídeo o sonido.

Cdecornellà quiere convertirse en un espejo de la vida subterránea de la ciudad, de aquella que no sale en los medios, y un medio de comunicación alternativo y cercano a la ciudadanía. Al mismo tiempo, uno de los objetivos del proyecto es recuperar la memoria histórica de la ciudad, ya sea formando personas mayores en el uso de las nuevas tecnologías o colaborando con casales y centros cívicos.

Cdecornellà ha sido desarrollado por dos periodistas, Laura Rahola y Marta Torres.El proyecto ha recibido el apoyo del programa Concéntrica de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat. Las dos impulsoras del proyecto cuentan con diez años de experiencia en comunicación en la red y son las creadoras de otro web participativa, Bdebarna, en funcionamiento desde hace seis años, y que ya reúne más de 2.200 historias sobre Barcelona aportados por usuarios.

Desde el 1 hasta el 2 de un total de 2
1

7211 lectures
7176 lectures
7167 lectures
7160 lectures
tro
7153 lectures
7145 lectures
7140 lectures
7138 lectures